מיכל מורגנשטרן

מיכל מורגנשטרן

מנהלת תיק בקרה

הטכניון, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, M.Sc. הנדסה סביבתית, ממוצע .93 

אונ’ קליפורניה ברקלי, הפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית, B.Sc. בהנדסה אזרחית וסביבתית.

 

מנהלת פרויקטים בכירה, דברת אי.פי.אם:

יזמות וניהול פרויקטים – מבני תעשיה, מעבדות, מרכזים לוגיסטיים. תב”עות. התחדשות עירונית

מהנדסת מועצה מקומית, רמת ישי: 

ניהול פרויקטים – מוסדות ציבור, שכונת מגורים חדשה, שינוי תב”ע, כבישים ותשתיות, משלב האפיון ועד מסירה.

הכרות עם חוק התכנון והבניה, עבודה עם וועדה מקומית ומחוזית.

בדיקת תכניות בניה לקראת היתר ובדיקה לקראת טופס אכלוס.

פיקוח על קבלני תשתיות, מענה לתושבים בתחום הבניה והתשתיות.

עבדה כמנהלת פרויקטים, אגף ההנדסה והבינוי, משרד הביטחון (צה”ל):

עבודה מול (COE) Engineers of Corps Army –US ניהול תכנון, חוזים ומכרזים באנגלית. השתתפות בישיבות פיקוח עליון באתר ניהול התכנון בפרויקטי בניה רבים בו-זמנית: מבני מגורים ומבני ציבור, מערכות אנרגיה, תב”ע למחנות צה”ל.

ניהול תקציבים, לוחות זמנים. ניהול צוותי תכנון והנדסאים. התקשרויות וחוזים עם מתכננים, בדיקת חשבונות. עריכת מפרטים טכניים וכ”כ באנגלית ובעברית, הוצאת מכרזים.

עבודה מול לקוחות, הנהלה בכירה, וועדה מחוזית. הכרות עם תקני בטיחות.