שלומית יצחקי

שלומית יצחקי

מנהלת תיק בקרה

תואר הנדסאית אדריכלות

 קורס בקר מבנים (13) של מינהל התכנון והשתלמויות בקרים 1-4 ו- 8-10

עובדת במשרד אדרכלים – “בלה הכט” – שרטטת: הכנת תוכניות מכל הסוגים (הגשות להיתר, תכניות עבודה, מכר, טאבו, סופר פוזיציה)

עצמאית – מתכננת ושרטטת – תכנון מבנים כולל פיקוח עליון, הוצאת רשיונות עסק, ביצוע ביקורת לתוכניות מבנים לפני ביצוע, שרטוט כל סוגי התוכניות ובנים עבור מספר רב של משרדי אדריכלים