מנהל המכון, אדריכל ומתכנן ערים

* אדריכל ומתכנן ערים B.ARCH פקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, בואנוס איירס, ארגנטינה
התמחות ב FORM, METHOD & COMMUNICATION 
* בקר מבנים (תכן וביצוע הבניה) 2012 הסמכה ע"י  RICSאנגליה ומנהל התכנון

בעבר :
* משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תכנון והנדסה באחת מחברות הבניה הגדולות והמובילות במשק
* ניהול פרויקטים לאומיים, הקמת שכונות מגורים, קידום פרויקט לניצול אנרגיית הרוח בישראל
* מנהל ורכז תכנון סביבתי – איגוד ערים לאיכות הסביבה באיו"ש
* אדריכל ראשי בחברה לפיתוח איו"ש
* נציג התאחדות בוני הארץ בוועדת המשנה לתקנות ונהלים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה

* בעל ניסיון רב בתחום הליכי רישוי