מנהלת בקרת תכן, אדריכלית ומתכננת ערים

* אדריכלית ומתכננת ערים B.sc.arc  1980 הטכניון, חיפה
* התמחות במח' לארכיטקטורה ותכנון ערים עיריית ניו-יורק מנהטן
* בקרית מבנים (תכן וביצוע הבניה) 2012  הסמכה ע"י  RICSאנגליה ומנהל התכנון
 
* נסיון רב בתכנון אדריכלי, קידום וניהול תהליכי תכנון ורישוי.
* נסיון של 20 שנים בניהול ,ליווי והכנת תכניות מתאר, תב"ע, תכניות מפורטות ונספחי בינוי ופיתוח מול רשויות מקומיות רבות
* 2006-2010 מהנדסת העיר הוד השרון (בתקופה זו נערכה וקודמה תכנית אב מתאר חדשה לעיר)
* 2010 מ"מ מהנדס ועדה "שרונים"
* 2005-2006 מהנדסת ועדה מרחבית חבל מודיעין-גזר-עמק לוד
* 1997-2005 מהנדסת העיר בת ים
* 1994-1997 ראש צוות ממונה אזורי צפון מחוז מרכז משרד הפנים