אדריכלית ומתכננת ערים

* אדריכלית ומתכננת ערים B.sc.arc  1974 הטכניון, חיפה
* M.sc באדריכלות ובינוי ערים 1982 הטכניון, חיפה 
* בקרית מבנים (תכן וביצוע הבניה) 2012  הסמכה ע"י  RICSאנגליה ומנהל התכנון
* מורשית לנגישות מבנים תשתיות וסביבה 2014 הסמכה ע"י התמ"ת
* B.A  בסוצולוגיה וחינוך אוניברסיטת בר אילן
 
* בוחנת ראשית במה"ט, רפרנטית תכנון עבור ביטוח לאומי, מורשית לנגישות מבנים תשתיות וסביבה
* 1997-98 הקמת המגמה להנדסאי אדריכלות מכללת לב הגליל
* 1992-94 ראש החוג ללימודי אדריכלות מכללת הגליל המערבי
* 1979-87 מנחה בפרויקטים ועמית מחקר בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים הטכניון