אדריכל ומתכנן ערים

* אדריכל ומתכנן ערים מוסמך הטכניון, חיפה
* בקר מבנים (תכן וביצוע הבניה)  2016  הסמכה ע"י  RICSאנגליה ומנהל התכנון 
 
* התמחות בתכנון מרכזים מסחריים ומבני ציבור
* ניסיון בהכנת תבעו"ת להרחבת יישובים במגזר ההתיישבותי והעירוני
* השתלם בתכנון ערים ושכונות מגורים חדשות באנגליה