אדריכלית ומתכננת ערים

בקרית מורשית לעניין הרשות הארצית לכבאות והצלה
 
* תואר ראשון באדריכלות B.ARCH    הטכניון, חיפה
* בקרית מבנים (תכן וביצוע הבניה) הסמכה ע"י RICS אנגליה ומנהל התכנון
* בקרית מורשה לאיכות הסביבה משרד השר להגנת הסביבה
* בקרית מורשה בבטיחות אש הרשות הארצית לכיבוי והצלה
 
* בעלת ניסיון רב בתכנון ופיקוח מגורים 
* בעלת ניסיון רב בקידום רישוי ותכניות בניין עיר
* בעלת ניסיון בתחום שימור מבנים