מהנדס אזרחי

1999 בוגר אוניברסיטת אריאל – תואר בהנדסה אזרחית- קונסטרוקציה1999
2004 בוגר הטכניון, שמאות מקרקעין
2010 תואר שני, הטכניון, התמחות בייזום וניהול הבניה
2017 בקר תכן וביצוע, הסמכה ע"י RICS, משרד האוצר ומנהל התכנון
 
לשעבר מהנדס ראשי בחברת ארא"ג בינוי ופיתוח בע"מ, אפריקה ישראל
לשעבר מנהל פרוייקטים בחברת מיאב בע"מ, M.W.ZANDER LTD, עומר הנדסה
לשעבר מנהל עיסקי בחברת אפריקה ישראל בע"מ