למה לבחור במכון הבקרה של המכון הישראלי?

בקרת ביצוע

אם אתם יזמים העומדים לפני ביצוע פרויקט, אחד הדברים הראשונים שאתם צריכים לעשות הוא בחירת מכון בקרה. האמת, זה לא ממש עניין של בחירה, כל פרויקט מחויב על פי חוק לעבוד מול מכון בקרה שילווה אותו וידאג שכל שלב של הפרויקט מתבצע על פי החוק, תקני הבניה המחייבים, התקנות ופרקי קוד הבניה שאושרו. השאלה, מה […]

למה צריך בכלל בקרת בנייה ?

בקרת תכן | בקרת בנייה

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה נקבעו שינויים מקיפים בנוגע להליכי רישוי הבניה הכוללת את החובה להסתייע בשירותים של מכוני בקרה שירכזו במקום אחד את בקרות התכן של הבקשות להיתר. התיקון נועד לייעל את התהליכים ולשפר את האפקטיביות שלהם. ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט זיילר קבעה כבר בשנת 2003 כי בבדיקות מבצעות הרשויות בשלב הרישוי […]