עופר בור

מנהל תיק בקרה, בקר מורשה כיבוי אש ופיקוד העורף

ריקי קיסר

מנהלת תחום בקרת הביצוע, בקרית מורשית כיבוי אש