שנות וותק
0
לקוחות
0
בניינים
0
יחידות דיור
0

אודות מכון בקרת הבניה הישראלי

מתי הוקם המכון לבקרת בנייה.

מכון בקרת הבניה הישראלי הוקם בשנת 2016 ע"י חב' מילגם בעקבות פרסום קול-קורא של משרד הפנים להקמתם של גופי בחינה פרטיים לבקרת תכן וביצוע אשר נועדו להשתלב בפעילות הרישוי והבניה המובלות ע"י רשויות הרישוי.

המכון החל עבודתו בחודש מרץ 2018 לאחר שהשלים את הליכי הכשרתו והסמכתו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וקבלת רישיון ממנהל התכנון.

מה השירותים שהם מציעים.

מרגע הקמתו ועד היום מלווה מכון בקרת הבניה הישראלי את התכנון וההקמה של אלפי יח"ד במגוון פרויקטים הפרוסים בכל הארץ. 

המכון מציע ליזמים ועורכי בקשות שירותי בקרת תכן הכוללים בדיקה מקצועית של נספחי התכן – המעלה את רמת התכנון ומאפשרת הן עמידה מלאה בתקנים, חוקים ותקנות והן תיאום טוב יותר של כלל תכניות הפרויקט בדיסציפלינות השונות. 

כמו-כן, המכון מבצע את בדיקת תכניות בטיחות אש ומיגון ומנפיק ליזם ולעורך הבקשה אישור כב"א ופקע"ר בהתאם לדרישות החוק, באמצעות בקרים מורשים אשר הוסמכו ע"י גופים אלו ומועסקים במכון הבקרה.

בנוסף, המכון מציע  ליזמים ולקבלנים בקרת ביצוע הכוללת המשך ליווי הפרויקט במהלך ההקמה באמצעות ביצוע בקרת תכן משלימה לתוכניות עבודה והמשך בחינה של התאמת הביצוע בפועל להגדרות בקרת התכן שבוצעה ונספחי התכן השונים ובהתאם לתקנים, החוקים והתקנות המחייבות.

מכון הבקרה באמצעות בקרי ביצוע מקצועיים מטעמו, קובע תכנית בקרה מדגמית בתיאום עם האחראי על הביצוע מטעם היזם או/ו הקבלן, ומבצע בקרות ביצוע עיתיות בהתאם להתקדמות העבודה עפ"י תכנית הביקורים שהוכנה. 

מטרת תכנית הביקורים להשתלב במערך הפיקוח הצמוד או/ו הפיקוח עליון של מתכנני הפרויקט ולוודא את הקמת הבניין בהתאם לתוכניות שאושרו, חוקים, תקנים ותקנות מחייבות. 

לקראת סיום ההקמה, מכון הבקרה אחראי לביצוען של בדיקות אינטגרציה לכלל מערכות הבנין ובתוכן מערכות כיבוי אש ומיגון ומתן אישור סופי להשלמתם והתאמתם לדרישות התכן המהווה אסמכתא סופית לרשות הרישוי להוצאת תעודת גמר לבניין.

אודות הצוות המקצועי.

מכון בקרת הבניה הישראלי מעסיק עשרות מהנדסים, אדריכלים והנדסאים מקצועיים בעלי ניסיון פרקטי-מעשי עשיר בתיאום תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח על פרויקטי בניה רבים. 

בקרי הבניה בעלי הכשרה מתאימה והסמכה כבקרי בניה מורשים ע"י מנהל התכנון וRICS – Global Director Of Training Products ורשומים ברשם המהנדסים. בנוסף, מעסיק מכון בקרת הבניה הישראלי מס' רב של יועצים מומחים, מהמובילים בארץ בדיסציפלינות השונות, כמוקדי ידע מקצועיים לתגבור וסיוע בתהליכי בקרות תכן וביצוע המתבצעות במכון.

אודות הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה

הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחקיקה משנת 1965.

דו"ח ועדת זיילר מדצמבר 2003 כלל הסבר מרתק ומקיף על המצב הקיים, שהביא לאסון ורסאי והציע כללים מפורטים להסדרת פתרון מערכתי לנושא, לרבות: הגדרת כשירויות, שינוי המבנה הארגוני, שדרוג הליכי הרישוי, טיוב המידע להיתר והקמתם של מכוני בקרה לתכן הנדסי של הבנייה. דו"ח זה, שהוצג בפני הממשלה, הביא להקמתה של ועדת היגוי ממשלתית ליישומו ולהקמת צוותי עבודה שיציעו הנחיות פרטניות למימוש מסקנות הוועדה.

בנובמבר 2006 ממשלת ישראל החליטה לקבל את מסקנות הדו"ח תוך התמקדות בנושאים הבאים:

  • שיפור ועדכון הרגולציה ברישוי ובנייה לרבות ניסוח של קוד בנייה ושדרוג התקנים בנושא;
  • הפרדת התכנון והבנייה לשני חוקים או פרקים נפרדים ומובהקים;
  • הקמת מכוני בקרה, לבקרה איכותית על תכן הבנייה בשלבי ההיתר והביצוע;

לאור ההחלטה שלעיל, הוקם בשנת 2009, אגף בכיר לבנייה במינהל התכנון של משרד הפנים, במטרה לנהל ולעגן את ההליכים הנדרשים ליישום המסקנות של ועדת זילר לעניין זה.
בשנים שחלפו ממועד הקמת האגף, נעשתה עבודה מקיפה שנועדה להביא, צעד אחר צעד לשינוי המיוחל.

אודות בקרה על הבנייה
אחת מגולת הכותרת של דו"ח זילר ושל הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שאושרה בתיקון 101 לחוק הינה הקמתם של מכוני בקרה לבחינת תכן הבנייה במסגרת היתר הבנייה והביצוע בפועל.

פעולה זו מוסיפה נדבך להליכים שהיו נהוגים בעבר, אך ללא ספק משפרת דרמטית את איכות הבנייה ומעלה את רף הבטיחות לשלום הציבור. יצוין עוד, כי למרות עלות הבקרה, הוכח ממחקרים בארץ ובעולם כי בקרת המכונים צפויה להפחית ליקויי בנייה, ובכך לחסוך למשקיעים הפרטיים (בבנייה וברכישת דיור) ולמשק בכלל, עלויות "אי איכות" המגיעות לכדי מיליוני שקלים המוקצים כיום לתיקון טעויות וכשלים שנגרמים במהלך הבניה.

לצפייה בתעודת הסמכה מאת הרשות הלאמית להסמכת מעבדות לחצו כאן 

לצפייה ברישיון מאת מנהל התכנון לחצו כאן

מכון בקרה | מכוני בקרה - מכון בקרת הבנייה הישראלי מקבוצת מילגם

יישום הוראות סטטוטוריות
שנקבעו בחוק ובתקנות

יעילות בביצוע פעילות הבקרה כדי
למנוע תשלומים נוספים ומיותרים למזמין

רמת שירות אישי גבוהה
שותפות מלאה להצלחת הפרויקט

יושרה, אחידות
יעילות ומקצועיות

הימנעות מסיבוכים , טעויות
וחוסר תיאום בתכנון וביצוע

ביצוע בקרה מבלי להקל
ראש אך גם ללא החמרת יתר

לקוחות שלנו