תהליך העבודה

מרגע ההתקשרות עם מכון הבקרה בקר מנהל התיק הוא הגורם המרכז את כל הפעילות מול עורך הבקשה בעניין המסמכים הנדרשים לקבלת המלצת המכון למתן היתר הבניה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר ומשמש כ- Point Of Contact בכל תהליך הבקרה.

באחריות מכון הבקרה
באחריות רשות הרישוי

לוח זמנים בתהליך הבקרה במכון

שימו לב

החל מתאריך 6.7.21 נכנס לתוקפו חוק המחייב לקבל את אישורו של מכון הבקרה בהליך הרישוי לצורך קבלת המלצה להיתר בניה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר.

החוק חל על פרויקט בניה רוויה וחדשה למגורים בלבד, המכיל 6 יח”ד לפחות, בן 2 קומות ומעלה, גובה המבנה עד 29 מטר ממפלס הכניסה ועד לרצפת הכניסה לקומת המגורים העליונה.

פרויקטים אשר היו מצויים בתהליך הוצאת היתר בוועדה בעת החלת החובה, נהנים מבקרות תכן וביצוע חינם !

 נשמח לתת לך יחס אישי לביצוע תהליך בקרה מקצועי, מהיר ואיכותי.

הצטרפו להצלחה
Service@Bakara.milgam.co.il
טלפון – 072-3972027
נייד – 054-6234124

גיל שטיין, מנכ”ל מכון בקרת הבניה הישראלי