איך לקבל אישור כיבוי אש לבניין חדש ?

שריפות בבניינים הם דבר מסוכן ביותר ויש לפעול בכל דרך אפשרית להקטנת הסיכוי שהן יקרו.
לכן, כל בית חדש שנבנה, חייב אישור כיבוי אש כדי לשמור על בטיחותם של הדיירים העתידיים ולעמוד בתקנות האש המחמירות הקבועות בחוק.

מהו אישור כיבוי אש? מהן דרישות סידורי בטיחות אש במבנים משותפים? מתי מכון בקרה מחליף את רשות הכבאות וההצלה  ומהם השלבים שיש לעבור עד שמקבלים אישור כיבוי אש לבניין מגורים חדש עד 29 מטר גובה – כל זה תוכלו לקרוא בכתבה הבאה.

 

מהו אישור כבאות להיתר בניה?

בניית מבנה בין אם מדובר על מבנה חדש או תוספת למבנה ישן, דורשת אישורי כיבוי אש.  קבלת אישור כבאות להיתר בניה נערכת במסגרת הליך קבלת היתר בניה מוועדת התכנון והבניה של הרשות המקומית.

התהליך כרוך בהגשת תוכניות מבנה מפורטות על פי דרישות הכבאות, ביקורת מבנה ותשלומי אגרה עבור מתן חוות דעת.

למדור בטיחות אש תוגש תוכנית מבנה אשר תכלול את כל הפרטים המצוינים ב- הוראות
נציב 532 אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד.

 

מתי מכון בקרה מחליף את רשות הכבאות וההצלה?

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבע את הקמתם של מכוני בקרה לצורך בקרה איכותית על

תכן הבניה בשלב ההיתר והבנייה.
אחת הקביעות המהפכניות המרכזיות של התיקון לחוק הסדירה את הקמתם של מכוני בקרה

פרטיים שיחליפו את מנגנוני הרישוי הקיימים.
המשמעות היא שמכוני הבקרה משמשים כגורם מאשר המחליף את כיבוי אש ופיקוד העורף, הן לשלב ההיתר והן לשלב תעודת הגמר.

בשלב הראשון מכוני הבקרה יפעלו כגורם ממליץ במבנים למגורים גבוהים, עד לגובה 29 מטר, ולמבני מגורים מעל 2 קומות ומינימום 6 יח”ד.

 

השלבים בקבלת אישור כיבוי אש לבניין חדש

שלב ראשון הגשת בקשה לקבלת היתר בניה לבניין חדש במסלול רישוי מכון בקרה.

פתיחת בקשה להיתר בניה לוועדה לתכנון ובניה ברשות המקומית, כתנאי להוצאת היתר בנייה הוועדה דורשת את אישור מכון הבקרה הנבחר.

שלב שני הגשת נספח בטיחות למכון בקרה כחלק מדרישות נספחי התכן.

נספח הבטיחות יכלול את אמצעי הבטיחות ואת מיקום מערכת כיבוי אש בהתאם לחוק התכנון והבניה.

שלב שלישי בחינת הנספח במכון יבחן  על ידי בקר מורשה כיבוי אש והצלה.
בשונה מהבדיקה בכבאות, במכון הבקרה ייבדק נספח הבטיחות במקביל לתוכנית האדריכלית הראשית ולנספחי התכן הנוספים, כגון: אוורור, תברואה, פיתוח שטח וכו’ .
המדד לבדיקה הן תקנות ודרישות החוק בנושא כיבוי אש.
אם התוכנית שהוגשה לא עומדת בדרישות החוק יצוין בדו”ח מהם הסעיפים שדורשים תיקון.
לאחר שיתבצע התיקון יש להגיש נספח בטיחות מתוקן לבחינה חוזרת.
לאחר אישור נספח בטיחות האש וכלל נספחי התכן, יצא דוח מסכם לוועדה אשר יכלול את המלצת מכון הבקרה למתן היתר.

שלב רביעי ביקורת בקר מורשה כיבוי אש בשלב הבניה

במהלך הבנייה ועם סיום שלד הבניין מתלווה לבקר הביצוע מורשה חיקוק כיבוי אש לביקורת מקדימה באתר. מטרת הביקור היא לאתר כשלים אפשריים בזמן אמת בנושא כיבוי אש.

בנוסף הליווי במהלך הבנייה, מאפשר ליזם לקבל אישורי כבאות לשינויים העלולים לצוץ במהלך הבנייה.

שלב חמישי ביקורת סופית במבנה ומתן תעודת גמר לבניין
הביקור האחרון של מכון הבקרה בשלב הביצוע נעשה בליווי בקר מורשה כיבוי אש על מנת להכין חו”ד מסכמת כהמלצה למתן אישור תעודת גמר תעודת הגמר קובעת, שהקבלן אשר בנה את המבנה עמד בדרישות מכון הבקרה, הרשות המקומית, , תאגיד המים וחברת הגז והוא רשאי להתחיל באכלוס המבנה.