בקרת תכן

בקרת תכן

מהי בקרת תכן ?

הליך בקרת התכן נוגע לכלל ההיבטים ההנדסיים בשלב הרישוי. במסגרת הליך זה בוחנים את עמידתם בתקנים מחייבים, תקנות וקוד הבניה והאינטגרציה ביניהם במגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים, כדלקמן :

 • יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין       
 • בטיחות מפני אש
 • צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה מנפילה מהיתקלות או מכוויה
 • איטום חלקי הבניין הבאים במגע עם הקרקע או מצויים בתת הקרקע
 • מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים
 • אוורור הבניין 
 • ניקוז למניעת שיטפונות וזיהום קרקע וביצוע השהייה והחדרה
 • מיגון – מקלט ומרחב מוגן
 • הגנת המבנה והשוהים בו מפני חומרים מסוכנים
 • אקוסטיקה
 • נושאים נוספים: קרינה, אסבסט, בטיחות חשמל, בידוד תרמי ונגישות

 

הליך בקרת התכן מתבצע ידי בקרים במכון הבקרה בעל הסמכה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ורישיון הפעלה מאת משרד הפנים. הליך בקרת התכן מהווה שלב בתהליך הרישוי הכולל, הוא מתבצע לאחר עריכת בקרה מרחבית על ידי הרשות המקומית ולפני שלב חישוב האגרות לקבלת היתר בניה.

באחריות מכון הבקרה
באחריות רשות הרישוי
באחריות המתכנן
תהליך בקרת תכן

היערכות לבקרת תכן
נצלו את הזמן טרם הגעה למכון, הכנה נכונה תאפשר לנו להתמקד בבקרה הנדסית, תקצר את הדו"ח ומשך הבקרה.

חשוב! יש להגיע עם נספחים מתואמים.
תכנית ראשית, נספח פיתוח, נספח סניטרי, נספח ניקוז, נספח בטיחות אש בהם מוטמעות גרסאות אחרונות האחד של השני תאום אדריכלות- קונסטרוקציה-מיגון.

חשוב! יש להגיע עם נספחים מלאים לבקרה.
תכולת נספחי התכן מוגדרת ב"תוספת הראשונה" לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע"ח – 2018
יציבות – הנספח מכיל גם תכן סיסמי, נספחים סניטרי וניקוז מבוקרים בתוך תחומי המגרש והבקרה כפופה לאישורי החיבורים שקיבלתם מהרשויות.


קליטת בקשה לבקרת תכן
עם סיום בקרה מרחבית ואישור תכנית סופית ברשות הרישוי :

 1. סמנו "מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ" במערכת רישוי זמין וטענו הסכם חתום.
 2. "אישור בתנאים" ישלח מרישוי זמין למייל המכון יחד עם חלק מנספחי התכן.
 3. צרו איתנו קשר נדריך אתכם לתהליך, לנספחים שיש צורך שתעבירו אלינו ולעבודה במערכת הממוחשבת שלנו. יינתנו לכם הרשאות.
 4. תזינו נספחים למערכת הממוחשבת.
 5. רגע בודקים. דברו אתנו. אנו בוחנים שיש לנו כל מה שצריך לבקרה. נעדכן אתכם לגבי חוסרים או שננחה אתכם להתקדם ולהגיש בקשה.
 6. קליטת בקשה לבקרת תכן! 

 

בקרת תכן ראשונה – דו"ח ביניים
עם קליטת הבקשה ימונה לכם בקר מנהל תיק.
יחד אתו צוות בקרים מורשים (מיגון וכבאות) ומומחים (יציבות).
במהלך עד 15 ימי עבודה מרגע הקליטה הצוות יעסוק בבקרה של תחומי תכן הנדסי על גבי התכניות שהגשתם.
"דוח ביניים 1" ישלח אליכם באמצעות המערכת הממוחשבת (PDF) .

מנהל התיק מרכז את הבקרה !
בשל ריבוי המשתתפים, כדי לעבוד בצורה יעילה מנהל התיק יעבוד מול מנהל הפרויקט ועורך הבקשה . במידת הצורך ולשיקול דעת מנהל התיק יערכו שיחות ישירות בין בקר מומחה לצוות מתכנני הפרויקט.

 

תיקון מסמכי בקשה
עכשיו "הכדור בצד שלכם"
עם קבלת דו"ח הביניים, המערכת הממוחשבת נפתחת לעבודה שלכם.

לפניכם עד 21 ימי עבודה למענה.
המענה יינתן ע"י כלל המתכננים, כל אחד בתחומו, באופן מילולי וע"י העלאת קבצים מתוקנים למערכת.
במידת הצורך, פנו אלינו לקבלת מדריך לעבודה.

חשוב! צרפו מענה מיטבי ומלא.
זכור שהבקרה היא מדגמית אי לכך, ביקשנו התייחסות לאלמנט מסויים? באחריותכם לבדוק את כלל האלמנטים הדומים בהתאם להערה שניתנה.
תאום בין תכניות! לא לשכוח.

 

בקרת תכן – דו"ח מסכם
לאחר קבלת מענה מלא, מכון הבקרה מכין דוח בקרה סופי ויחד עם חוו"ד מסכמת הם מועברים לרשות הרישוי.

מכון הבקרה מעביר לרשות גם את הנספחים האחרונים שבוצעה בהם בקרה:

 • תכנית אדריכלית
 • נספח מיגון מאושר
 • נספח כבאות מאושר
 • נספח יציבות
 • דוח קרקע וביסוס


זיכרו ! תקינות דו"ח מסכם
מהווה המלצת המכון לרשות הרישוי למתן היתר.