כיצד מבטיחים מכוני הבקרה את איכות הבנייה?

מכוני הבקרה אמונים על בקרת איכות הבנייה.
מכונים אלו תורמים לצמצום כשלי בנייה, שמירה קפדנית על בטיחות המבנה ושיפור מיומנויות ביצוע הבנייה בארץ.

כפועל יוצא מכך – גם הגנה על הציבור ושמירה על איכות חייו ובטחונו.
מכוני הבקרה החלו את פעילותם בעקבות מסקנותיה של ועדת זיילר, שהוקמה בעקבות אסון ורסאי. הם פועל יוצא של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה (שנקראת – תיקון 101), שמטרתה לייעל ולשבח את תהליכי התכנון והביצוע, לקצר לוחות זמנים ולשפר את איכות התכנון והבניה בארץ.

כמה מילים על ועדת זיילר.

בעקבות אסון ורסאי החליטו להקים ועדת חקירה ממלכתית שמונתה לבדוק את תחום התכנון והבניה בישראל בדגש על בטיחות המבנה.
ועדת זיילר, שהוקמה לאחר אירועים קשים אלו, הציעה לבצע שינוי מקיף בתחום התכנון והבנייה, כגון: שדרוג תהליך הרישוי של מבנים, שינוי דרך קבלת היתרי בניה, ניסוח קוד בנייה חדש, עדכון תקנות רגולטוריות והקפדה יתרה על בקרת המבנים. לשם כך הציעה הוועדה להקים מכוני בקרה פרטיים שיפקחו ויבקרו את התכנון והבנייה בארץ. בעקבות כך, קבלנים ויזמים לא עובדים כבעבר מול הרשויות השונות, אלא מול מכוני בקרה פרטיים.

 מהו תפקידו של מכוני הבקרה?

תפקידם של מכוני הבקרה בין היתר, הינו לבצע בקרת איכות הבנייה.
מכוני הבקרה מתחילים את בדיקתם החל משלבי היתר הבנייה, ביצוע הבנייה בפועל ועד לקבלת טופס אכלוס למבנה.
מטרת מכוני הבקרה היא לפקח ולבקר את תהליך מתן ההיתר, והבנייה לאורך כל שלביה.

כפועל יוצא של התהליך נמנעות בעיות ועיכובים במתן ההיתרים ובבניה עצמה.
מכוני הבקרה מחליפים את רשות הכבאות ופיקוד העורף ולכן היזמים פועלים מולם ולא מול הרשויות כדי להוציא אישור לקראת היתר בניה וטופס אכלוס.
במכוני הבקרה עובדים בקרים מורשים וצוות שכולל אדריכלים, מהנדסים, יועצי תכנון וביצוע, מומחים לכיבוי אש ו ועוד.

תחומי הבקרה

 • יציבות שלד המבנה
 • קרקע וביסוס
 • איטום
 • כיבוי אש
 • בטיחות המבנה
 • תוכנית סניטרית
 • מערכות ניקוז והידרולוגיה
 • בידוד תרמי
 • נגישות
 • פיקוד העורף

תהליך בקרת הבנייה

 • תהליך הבקרה משתלב עם תהליך הרישוי בוועדה לאחר קבלת החלטת ועדה ונקרא "בקרת תכן".
 • בשלב זה בקרי המבנים במכון מבצעים בקרה הנדסית ובדיקת עמידה בתקנים המחייבים, כל בקר בתחומו.
 • כחלק מהתהליך בקרת התכן מכון הבקרה מפיק אישור כב"א ופקע"ר לפרויקט.
 • ליווי הפרויקט בשלב הביצוע נעשה כבר מתהליך תחילת העבודות, ביצוע הבניה בפועל וקבלת תעודת גמר.
 • מכון הבקרה מוודא כי תהליך הביצוע מתאים לתכנון המקורי, לתקנים ולתקנות הקיימים בחוק בכל נושא התכנון והבנייה.
 • גם בשלב הביצוע מכון הבקרה מחליף את פיקוד העורף וכיבוי אש וחוסך זמן יקר בתהליך הוצאת תעודת הגמר.