מהי הרפורמה

מהי הרפורמה

אודות הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה

הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחקיקה משנת 1965, הכוללת הקמתם של מכוני בקרת בנייה כחלק מתהליכי הרישוי ובנייה.

דו”ח ועדת זיילר מדצמבר 2003 כלל הסבר מרתק ומקיף על המצב הקיים, שהביא לאסון ורסאי והציע כללים מפורטים להסדרת פתרון מערכתי לנושא, לרבות: הגדרת כשירויות, שינוי המבנה הארגוני, שדרוג הליכי הרישוי, טיוב המידע להיתר והקמתם של מכוני בקרה לתכן הנדסי של הבנייה. דו”ח זה, שהוצג בפני הממשלה, הביא להקמתה של ועדת היגוי ממשלתית ליישומו ולהקמת צוותי עבודה שיציעו הנחיות פרטניות למימוש מסקנות הוועדה.

בנובמבר 2006 ממשלת ישראל החליטה לקבל את מסקנות הדו”ח תוך התמקדות בנושאים הבאים: 

שיפור ועדכון הרגולציה ברישוי ובנייה לרבות ניסוח של קוד בנייה ושדרוג התקנים בנושא
הפרדת התכנון והבנייה לשני חוקים או פרקים נפרדים ומובהקים
הקמת מכוני בקרה, לבקרה איכותית על תכן הבנייה בשלבי ההיתר והביצוע
לאור ההחלטה שלעיל, הוקם בשנת 2009, אגף בכיר לבנייה במינהל התכנון של משרד הפנים, במטרה לנהל ולעגן את ההליכים הנדרשים ליישום המסקנות של ועדת זילר לעניין זה.
בשנים שחלפו ממועד הקמת האגף, נעשתה עבודה מקיפה שנועדה להביא, צעד אחר צעד לשינוי המיוחל.

שימו לב

החל מתאריך 6.7.21 נכנס לתוקפו חוק המחייב לקבל את אישורו של מכון הבקרה בהליך הרישוי לצורך קבלת המלצה להיתר בניה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר.

החוק חל על פרויקט בניה רוויה וחדשה למגורים בלבד, המכיל 6 יח”ד לפחות, בן 2 קומות ומעלה, גובה המבנה עד 29 מטר ממפלס הכניסה ועד לרצפת הכניסה לקומת המגורים העליונה.

פרויקטים אשר היו מצויים בתהליך הוצאת היתר בוועדה בעת החלת החובה, נהנים מבקרות תכן וביצוע חינם !

 נשמח לתת לך יחס אישי לביצוע תהליך בקרה מקצועי, מהיר ואיכותי.

הצטרפו להצלחה
Service@Bakara.milgam.co.il
טלפון – 072-3972027
נייד – 054-6234124

גיל שטיין, מנכ”ל מכון בקרת הבניה הישראלי