חישוב אגרות לבניין בודד

בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו ) התשע"ח - 2018
{"":null,"Cost01":"5797.28","Cost02":"10766.37","VarSize1":"300","VarSize2":"300","Multiplier1":"6.21","Multiplier2":"11.39","Cost11":"10145.23","Cost22":"18737.62","VarSize11":"1000","VarSize22":"1000","Multiplier11":"3.11","Multiplier22":"5.18","Cost111":"13250","Cost222":"23913.76","VarSize111":"2000","VarSize222":"2000","Multiplier111":"2.59","Multiplier222":"4.14"}
{"":null,"Cost01":"13975.58","Cost02":"20186.94","VarSize1":"1000","VarSize2":"1000","Multiplier1":"3.11","Multiplier2":"6.21","Cost11":"13975.58","Cost22":"26398.31","VarSize11":"2000","VarSize22":"2000","Multiplier11":"2.59","Multiplier22":"4.66","Cost111":"24327.85","Cost222":"45032.41","VarSize111":"6000","VarSize222":"6000","Multiplier111":"0.52","Multiplier222":"1.04"}

אגרת בקרת תכן

הזמנת בקרת תכן

₪6,847

אגרת בקרת ביצוע

הזמנת בקרת ביצוע

30%

₪6,847

גמר שלד

30%

₪6,847

גמר ביצוע

40%

₪6,847

סך הכל לתשלום

₪19,536

רוצים שנחזור אליכם ?

האגרה בפועל תחושב על בסיס שטח הבנייה הכולל המאושר ע"י הועדה לתכנון ובנייה*

.שטח הבנייה הינו השטח הכולל המותר לבנייה באותו הבניין הכולל שטחים למטרות עיקריות ושטחי שירות*

בבקשות להיתר הכוללות שני בניינים או יותר יחושב סך שטח הבנייה הכולל מחולק למספר הבניינים באותה בקשה להיתר. שטח המרתף*
המשותף יחולק באופן יחסי בין מספר הבניינים שבבקשה להיתר  

.במידה ולמעלה ממחצית הקומות בבניין המצויות מעל פני הקרקע מחוברות לבניין אחר,יש לראות את הבניינים כבניין אחד*