מכון הבקרה – העתיד כבר כאן

מה הקשר בין חוק בקרת הבניה לאסון ורסאי?

בשנת 2001 התרחש אסון שזעזע מדינה שלמה – אסון ורסאי.
האסון התרחש כאשר בעיצומה של חתונה באולמי השמחות “ורסאי” בירושלים, התמוטטה רצפת האולם שבקומה השלישית יחד עם האורחים שעל רחבת הריקודים.
אסון זה מוגדר עד היום כאחד מהחמורים שבאסונות הבניה בישראל נוכח ממדי ההרס שהותיר אחריו, עשרות הרוגים ומאות פצועים.

בעקבות האסון הוקמה ועדת חקירה ממלכתית.
הוועדה בדקה את תחום הבנייה והתכנון בישראל בדגש על בטיחות המבנה והאחריות על בטיחות המבנים של כלל הגורמים העוסקים בתחום.
בדצמבר 2003 פורסמו מסקנות הוועדה אשר הצביעו על כשל מערכתי בענף הבנייה בישראל ועל צורך בשינוי מבני ותפיסתי.
עוד קבעה הועדה כי “השלמת החקיקה והקמת מכוני הבקרה עשויים למנוע את האסון הבא” (מתוך דוח ועדת זיילר).
בשנת 2009 קיבלה הממשלה החלטה על הקמתם של מכוני הבקרה, וכעבור 5 שנים נוספות, בחודש מרץ 2014, אישרה הכנסת תיקון לחוק התכנון והבנייה הכולל את הקמתם של מכוני הבקרה.

מכוני הבקרה הוסמכו וקיבלו רישיון משר האוצר לערוך הליכים של בקרת תכן ובקרת ביצוע.
המלצתם של מכוני הבקרה על מתן היתר בנייה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר בנייה מהווה תנאי הכרחי במסגרת הליך הרישוי הכולל.

 

אז מה תפקיד מכוני הבקרה ולמה צריך אותם בכלל?

הקמתם של מכוני הבקרה נועדה לרכז במקום אחד את כל הבדיקות הנחוצות תחת עין מפקחת אחת במקום גופים מרובים אשר יצרו אי התאמות בין הגרסאות השונות של התוכניות שהוגשו לגורמים שונים שבתהליך:
וועדת התכנון, כיבוי אש ופיקוד העורף
בקרת מכוני הבקרה תכלול בין היתר:
• יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין.
• בטיחות מפני אש.
• צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה מנפילה מהיתקלות או מכוויה.
• איטום חלקי הבניין הבאים במגע עם הקרקע או מצויים בתת הקרקע.
• מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים. • אוורור הבניין.
• ניקוז למניעת שיטפונות וזיהום קרקע וביצוע השהייה והחדרה.
• מיגון – מקלט ומרחב מוגן.
• הגנת המבנה והשוהים בו מפני חומרים מסוכנים בדיקות אלו יבחנו את עמידת התכניות בדרישות ובהוראות החוק, התקנות והתקנים, להבטחת יציבות ובטיחות הבניין והמשתמשים בו.

בהמשך ישיר לבדיקת התכן יבצעו מכוני הבקרה, במשך תקופת הבנייה, מספר ביקורים באתר הבנייה עצמו על מנת לעמוד על איכות הביצוע והתאמת הבניה בפועל לתכן שנבחן ואושר בשלב בקרת התכן הקודמת.
על מנת להבטיח את איכות הבקרה שנעשית בתחומים אלו, מכוני בקרה מחויבים להעסיק בקרים מורשים שהוכשרו על ידי הגורמים המאשרים: רשות הכיבוי וההצלה ופיקוד העורף.

פעילותם של מכוני הבקרה המוגדרת בחוק כוללת פרקי זמן קצרים מאוד לתהליך בקרתם והוצאת דוחות הבקרה כמתחייב.
כל זאת כדי לייעל את הליך הוצאת ההיתרים ולקצרם באופן משמעותי.
תהליך בקרה מקצועי באמצעות מכון בקרה אובייקטיבי, אשר בוחן ומתקן את תכניות הקבלן ומוודא את מימושן בפועל, עתיד לקצר את משך ההקמה ולהפחית את עלויות הבניה.

למה משתלם לעבוד עם מכון בקרה?
עכשיו יותר מתמיד, במיוחד לפני שהחוק נכנס לתוקף, כדאי לעבוד מול מכון הבקרה וליהנות מסל תמריצים אשר נותנת המדינה ליזמים על מנת לעודד אותם לפנות אל המכונים.
• המדינה תישא במימון מלא של האגרות שנדרשים היזמים לשלם למכון, אגרות אלו עומדות על כמה עשרות אלפי שקלים לכל פרויקט, בהתאם להיקפו.
• כל קבלן שיפנה לביצוע בקרה במכון יתומרץ במענק של עד 20 אלף שקלים. התמריץ מוגבל ל-240 פונים ראשונים.
• מכון הבקרה חוסך את האגרה שנהגו יזמים לשלם לרשות הכבאות וההצלה, אגרה שעשויה להגיע עד ל-10,000 שקלים להיתר.
• חסכון בעלות הפרויקט ומשך הקמתו נוכח הפחתת כמות תיקוני הליקויים וכשלים בבניה.

נוכח תהליכי הערכת סיכונים בתכן ובביצוע ובדיקות מדגמיות שמכון הבקרה יבצע במהלך הבניה, הוא עתיד לזהות את נקודות התורפה במבנים, להכתיב דרכי שיפור ותיקון לצורך הפחתת הסיכונים שזוהו ולשפר בוודאות את בטיחות הבניין והמשתמשים בו.
• הקטנת חוסר הוודאות בנוגע למשך התהליכים בקבלת הרישוי – תיקון החוק קובע את משך תהליכי הבקרה והפקת דוחות בקרת התכן ובכך מכתיב פרקי זמן קצרים וידועים לתהליכי הוצאת ההיתרים ו/או אישור אכלוס לפרויקט.
• מכון הבקרה מהווה “ONE STOP SHOP” המרכז עבור היזם/קבלן את מרבית האישורים הנדרשים להינתן עבורו בתהליך התכנון כתנאי לקבלת ההיתר. תהליך קבלת היתר הבנייה הופך לפשוט, מהיר ויעיל יותר.
תפקיד המכונים הוא להעניק לפועלים באמצעותו את שלושת מרכיבי היסוד של ניהול פרויקט: שיפור האיכות, קיצור לו”ז וחסכון בתקציב. מכוני הבקרה הינם עובדה מוגמרת, אשר נולדה מתוך המלצותיה של וועדת זיילר ונועדה לשפר את איכות הבניה בארץ ובטיחות הציבור.
עשרות יזמים, מתכננים ומנהלי פרויקטים, אשר האמינו ביתרונות הרבים של השיטה, בחרו במהלך השנתיים האחרונות לבצע בקרת תכן ובקרת ביצוע במספר פרויקטים ונהנו מקיצור לוחות זמנים בשלב קבלת ההיתר, תקבולים נדיבים מהמדינה (פטור מתשלום אגרות ומענקים נוספים) ולימוד תהליכי העבודה בטרם יהפכו למחייבים עד ינואר 2020, המועד שממנו תהייה זו חובה חקוקה לקבל את אישור מכון הבקרה להיתר הבניה. מומלץ להתנסות בעבודה מול מכוני הבקרה, להיווכח ביתרונות השיטה וליהנות מהטבות כספיות הניתנות בעת הזאת ע”י המדינה. ביצירת קשר עם מכון בקרה יש לוודא שהגוף עימו תתחילו לעבוד מוסמך מנהל תכנון, שישנן חברות שכבר עובדות מולו, שהוא גוף חזק ויציב ושאכן אתם מקבלים את המענקים והסבסוד שמותאם לכם.