תהליך העבודה

מרגע ההתקשרות עם מכון הבקרה בקר מנהל התיק הוא הגורם המרכז את כל הפעילות מול עורך הבקשה בעניין המסמכים הנדרשים לקבלת המלצת המכון למתן היתר הבניה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר ומשמש כ- Point Of Contact בכל תהליך הבקרה.

באחריות מכון הבקרה
באחריות רשות הרישוי

לוח זמנים בתהליך הבקרה במכון