רונית בריק

מנהלת תיק בקרה, בקרית מורשית כיבוי אש ופיקוד העורף